Δανιήλ Χαρμς: Γαλάζιο τετράδιο

Επιλογή-Μετάφραση από τα ρωσικά-Χρονολόγιο-Σημειώσεις: Ροδούλα Παππά

Τα σχέδια του εξωφύλλου και του βιβλίου είναι του συγγραφέα.
Εξώφυλλο με 20 διαφορετικές κουβερτούρες (5 χρώματα x 4 σχέδια)

ΕΠΑΙΝΟΣ ΕΒΓΕ 2011 για τον σχεδιασμό του βιβλίου

Μακέτα εξωφύλλου: Π. Δουβίτσας
Σειρά: «Παγκόσμια λογοτεχνία»
ISBN: 978-960-211-973-0
528 σελ., 12x20εκ.

Κυκλοφορεί η Β' έκδοση

Δελτίο Τύπου (PDF)

© 2010, Ροδούλα Παππά και Εκδόσεις ΝΕΦΕΛΗ

 

Δανιήλ Χαρμς: Περιστατικά

Μετάφραση από τα ρωσικά: Ροδούλα Παππά

Τo σχέδιo του εξωφύλλου είναι του συγγραφέα.

Μακέτα εξωφύλλου: Απόστολος Δάμιαλης
Σειρά: «Κόμμα»
ISBN: 978-960-211-911-2
72 σελ., 14x21εκ.

Δελτίο Τύπου (PDF)

© 2009, Ροδούλα Παππά και Εκδόσεις ΝΕΦΕΛΗ