Γαλάζιο τετράδιο
μετάφραση από τα ρωσικά:
Ροδούλα ΠΑΠΠΑ

σελ. 15, σελ. 32, σελ. 55-56, σελ. 57, σελ. 65-67, σελ. 89-91, σελ. 92, σελ. 95, σελ. 100, σελ. 102, σελ. 122, σελ. 134-135, σελ. 149, σελ. 152-153, σελ. 159, σελ. 178-180, σελ. 181-182, σελ. 200-201, σελ. 283, σελ. 305-306, σελ. 336

 

Περιστατικά
μετάφραση από τα ρωσικά:
Ροδούλα ΠΑΠΠΑ

σελ. 12-13, σελ. 15, σελ. 20-21, σελ. 24-25, σελ. 37