Το υλικό του site προέρχεται από τα βιβλία
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ (Εκδ. Κόμμα 2008 και «Κόμμα» - Νεφέλη 2009)
και ΓΑΛΑΖΙΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ (Νεφέλη 2010).

Μετάφραση από τα ρωσικά: Ροδούλα Παππά